Contactează-ne!

TERMENI SI CONDITII

 

  1. DEFINITII SI TERMENI
  2. RASPUNDERE
  3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA
  4. FORTA MAJORA
  5. LEGISLATIE

DEFINITII SI TERMENI

In cuprinsul prezentului document, termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta, altfel, intelesurile specificate mai jos:

Heinerich – societatea HEINERICH 1929 SRL cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Taberelor, Nr. 15, Bl. A1, Sc.2, Et. P, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numar de ordine J40 /13718 /1993, avand Codul Unic de inregistrare 6843810. Pentru orice informatii, ne puteti contacta in scris la aceasta adresa.

Site – Site-ul apartinand Heinerich, care se afla la adresa https://cabinet-stomatologic-dentist-heinerich.ro, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informatii privind serviciile oferite de catre Heinerich.

Utilizator – persoana care acceseaza Site-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si Conditiile prezentului Site.

Continut – toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Heinerich; informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Heinerich  intr-o anumita perioada; date referitoare la Heinerich.

Informatiile publicate pe Site sunt informatii de interes general despre Heinerich, serviciile comercializate de acesta, ale partenerilor sai, cat si alte informatii considerate de Heinerich ca fiind de interes pentru Utilizatori. Heinerich este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra Site-ului. Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Heinerich si ale tertilor, prevazute de legislatia in vigoare.

RASPUNDERE

Heinerich nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe site, care nu se datoreaza culpei sale.

Preturile serviciilor stomatologice de pe acest site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile prezentate pe site sunt valabile in perioada de timp mentionata.

Heinerich isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site.

Orice problema cauzata de serviciile prezentate pe site se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator.

Heinerich nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor. Heinerich nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand, dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Heinerich, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Heinerich.  Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.
In cazul in care Heinerich confera Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Heinerich pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
Niciun Continut transmis catre Utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Heinerich si/sau al angajatului Heinerich care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGISLATIE

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Regulamentului 2016/679 al Parlamentului european si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

 

 

Termeni si conditii de utilizare